Mekanik Tesisat Danışmanlık


Mekanik Tesisat Danışmanlık
  • Teklif verilmesi piyasa araştırması,
  • Yapı imalat sözleşmeleri,
  • Hakediş,
  • Kesin Hesap,
  • Yevmiye,Maliyet hesapları,
  • Keşif metraj çıkarma,
  • Teklif hazırlama,
  • Malzeme araştırması